Skip to content
Close

Організаційний внесок

Hand holding a heart - frndsInUa

І. Визначення

 1. Організаційний внесок – це сума коштів, яку сплачує кожен учасник заходу для покриття витрат, пов’язаних із організацією та проведенням Заходу.
 2. Організаційний внесок сплачується якщо це передбачено умовами проведення Заходу.
 3. Організаційний внесок (далі – Оргвнесок) використовується на:
  • оплату оренди приміщень;
  • покриття транспортних витрат;
  • оплату послуг задіяних спеціалістів, найманих працівників та технічного обслуговування Заходу;
  • закупівлю матеріалів та засобів, необхідних для проведення заходу;
  • оплату харчування та проживання учасників (якщо це передбачено умовами проведення Заходу);
  • відшкодування інших необхідних витрат, пов’язаних із потребами проведення Заходу.

ІІ. Умови сплати організаційного внеску

 1. Учасник сплачує Організаційний внесок шляхом здійснення банківського переказу.
 2. Інші способи сплати Організаційного внеску можуть бути дозволені Організаторами Заходу у вийняткових випадках, зважаючи на особливі обставини, що складаються в Учасника.
 3. Оплата Організаційного внеску здійснюється за реквізитами, які Учасник отримує в електронному листі, при підтвердженні його реєстрації для участі у Заході.
 4. Учасник повинен бути уважним, здійснюючи переказ.
 5. У випадку, якщо Учасник допускається помилки у наданих реквізитах і Організатори не отримують підтвредження про сплату Оргвнеску, то Оргвнесок вважається не сплаченим.
 6. Врегулювання питань з банком щодо повернення помилково зарахованих коштів здійснюється Учасником самостійно.
 7. Підтвердженням сплати Організаційного внеску є скан, фото-копія або скрін-шот квитанції про сплату.
 8. Підтвердження сплати Організаційного внеску повинно бути надіслано на адресу вказану в електронному листі, який Учасник отримує при підтвердженні його реєстрації для участі у Заході.
 9. Особа, що сплатила Організаційний внесок, але з якихось причин не може прийняти участь у Заході може повернути 100% суми сплаченого Організаційного внеску, за умови, що направила Організаторам відповідну Заяву електронним листом не пізніше ніж за три дні до дати проведення Заходу.
 10. Повернення Організаційного внеску здійснюється протягом 30 календарних днів з дати отримання Організаторами відповідної Заяви.
 11. Повернення здійснюється на рахунок, що вказаний у Заяві.

ІІІ. Розмір організаційного внеску

 1. Розмір (сума) Організаційного внеску визначається за умовами окремого Заходу та залежить від місця проведення Заходу та сукупних організаційних витрат.
 2. Розмір Організаційного внеску для конкретного Заходу вказується в в електронному листі, який Учасник отримує при підтвердженні його реєстрації для участі у Заході.
 3. Вказаний розмір Організаційного внеску визначає рекомендовану мінімальну суму для покриття організаційних затрат на проведення Заходу.
 4. Учасник, який виявляє бажання допомогти в проведенні Заходів та поліпшенні якісного рівня їх проведення, може сплатити суму більшу вказаної рекомендованої мінімальної суми Оргвнеску.
 5. Сума, сплачена учасником, що перевищує рекомендовану мінімальну суму Оргвнеску є благодійним внеском (Див. розділ “Благодійні внески”).
 6. Учасник, що переживає фінансові труднощі, але прагне взяти участь у Заході, може сплатити суму, що є меншою за рекомендовану мінімальну суму Оргвнеску.
 7. Для зменшення розміру Оргвнеску Учасник повинен написати про свої обставини Організаторам не пізніше ніж за три дні до дати закінчення реєстрації на Захід. 
 8. На зменшений розмір Оргвнеску на постійній основі мають право особи, що належать до пільгових категорій (Див. розділ “Пільги”).

IV. Благодійні внески

 1. Благодійні внески, здійснені при сплаті Учасником Оргвнеску є добровільними, нецільовими пожертвами.
 2. Учасник, що бажає визначити призначення благодійного внеску, повинен повідомити про це електронним листом на адресу Організаторів Заходу.
 3. Призначення благодійного внеску може бути визначене тільки в межах тих програм, що проводяться Frnds.Network якщо інше не було попередньо погоджено з Організаторами.
 4. Благодійні внески, призначення яких не було визначене, витрачаються для компенсації участі пільгових категорій Учасників та Учасників, які сплачують зменшений розмір Оргвнеску у зв’язку зі скрутним становищем, а також на потреби Волонтерських груп Frnds.Network.
 5. Благодійні внески, які не пов’язані зі сплатою Оргвнеску, здійснюються на загальних підставах, визначених українським законодавством про громадські об’єднання та про благодійництво.
 6. Особа, яка здійснила благодійний внесок на суму понад одну тисячу гривень, може запросити деталізований звіт щодо його використання.
 7. Особам, які здійснили благодійний внесок, за рішенням Організаторів можуть надаватися особливі умови участі в Заходах.
 8. Особа, яка здійснила благодійний внесок, не може вимагати особливих умов для себе та ставлення інакшого ніж до інших Учасників.
 9. Особи, які регулярно здійснюють благодійні внески, можуть бути номіновані на отримання почесного членства в Frnds.Network та інших нагород від Frnds.Network та її сруктурних підрозділів.

V. Пільги

 1. Нижчевизначені категорії осіб мають пільги при сплаті Організційного внеску для участі у Заходах, що організовуються Frnds.Network:
  • Студенти та аспіранти денної форми навчання – 25%
  • Вчителі загальноосвітніх шкіл – 25%
  • Вчителі української мови та історії України – 30%
  • Одинокі матері/батьки, що виховують одну дитину – 25%  (+10% за кожну додаткову дитину, але не більше 75%)
  • Батьки, що виховують двох та більше дітей – 25% (+10% за кожну додаткову дитину, але не більше 75%)
  • Курсанти вищих військових навчальних закладів – 40%
  • Військовослужбовці строкової служби (за умов наявності Звільнення з розташування військової частини) – 50%
  • Особи, що зростали без батьківської опіки, сироти (віком до 25 років включно) – 50%
  • Вдови, що не вийшли заміж повторно – 50%
  • Учасники бойових дій за свободу та незалежність України – 75%
  • Члени родин загиблих учасників Революції Гідності – Небесної Сотні – 90%
  • Члени родин загиблих учасників бойових дій за свободу та незалежність України – 90%
 2. Пільги надаються за наявності документального підтвердження.
 3. Для отримання пільги особа має повідомити про своє право на пільгу при реєстрації для участі у Заході.
 4. Керівництво Frnds.Network може надавати індивідуальні пільги особам, які мають особливі заслуги перед Frnds.Network або суспільством.
 5. При проведенні Заходу, частка Учасників, належних до пільгових категорій, не повинна перевищувати 50%, якщо інше не визначено умовами проведення Заходу.
 6. Особи, які отримали пільги при сплаті Оргвнеску, беруть участь у Заході на тих же умовах, що і всі інші Учасники та не можуть зазнавати у зв’язку з цим будь-яких обмежень.

VI. Запрошення

 1. Запрошення дозволяє особі, що його отримала брати участь у Заході без сплати Оргвнеску.
 2. Для участі у Заході, особі, яка має Запрошення необхідно пройти реєстрацію на тих же умовах, що й іншим Учасникам та вказати про наявність Запрошення.
 3. Запрошення може бути друкованим або електронним.
 4. Електронне Запрошення надсилається електронною поштою тільки з офіційного домена Frnds.Network (@gildia.net)
 5. Електронне Зарошення створюється у вигляді файлу в pdf форматі.
 6. Запрошення повинно містити Реєстраційний номер, внесений у базу реєстрації Запрошень.
 7. Перевірити дійсніть Запрошення можна надіславши на адресу academy@gildia.net електронного листа з Реєстраційним номером Запрошення.
 8. Запрошення може бути іменним або неіменним.
 9. Іменним запрошенням може скористатися лише особа, чиє ім’я вказане в Запрошенні.
 10. Запрошення може бути разовим, багаторазовим або постійним, може мати або не мати термін дії.
 11. Запрошення може стосуватися якось конкретного Заходу, переліку Заходів або всіх Заходів, що організовуються Frnds.Network.
 12. Запрошення видаються за рішенням керівництва Frnds.Network або уповноважених підрозділів наступним категоріям осіб:
  • Переможці конкурсів, які організовує Frnds.Network;
  • Особи, що здійснювали значну благодійну допомогу Frnds.Network;
  • Почесні учасники Frnds.Network;
  • Особи, що мають особливі заслуги перед Frnds.Network або суспільством;
  • Журналісти, що акредитовані для висвітлення Заходів Frnds.Network;
  • Інші особи, за рішенням керівництва Frnds.Network та Організаторів Заходів.

VII. Заключні положення

 1. Питання, що не розглянуті у даному положені вирішуються за зверненням до Організаторів
 2. Будь-які суперечки з приводу сплати Організаційного внеску вирішуються у відповідності до вищенаведених правил та за домовленістю між Учасником та Організаторами.
 3. У випадку якщо Учаснику та Оргнізаторам не вдалося досягти домовленості, усі питання вирішуються у відповідності до чинного українського законодавства.